начало контакт Проектиране. Интериорен  дизайн.    Предлагаме консултиране, проектиране и изпълнение за частни домове, търговски обекти , хотели, вилни селища, бунгала  Идейният проект и какво включва той: Заснемане на обекта; Идеен проект:            .Обсъждане на вариантите за композиционното разположение на отделните елементи от интериора;            .Предложения за цялостното изграждане на интериора след обсъждането му с клиента и след като сме добили представа за личният вкус и предпочитаните стилове;            .Уточняват се оформянето на стените и таванът, разположението на мебелите и техният дизайн, подбират се цветовете и материалите;            .Проектът се представя чрез 3D визуализация. Работен проект: Изработване на схемите за електроинсталацията, включващи позиционирането на контакти и ключове, захранващи кабели; Схема на ВИК-позициониране на изводите; Планове за подовите настилки, тавана, разгъвки стени; Проектиране на мебелите. Визуализация: Цялостна 3D визуализация на обекта. Подбор на материалите: Избор на материалите- избор на бои, мазилки, подови настилки, осветителни тела, врати, мебели, текстил, аксесоари. Авторски надзор: Осъществява се през всичките етапи по реализацията на проекта с цел гарантиране на точното му изпълнение и спазване на технологичните и строителни норми и правила. © www.ecosys-trade.com  карта на сайта партньори